ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตามมาตรการความปลอดภัยของรัฐ

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application DLTV สำหรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเลต Cr.มูลนิธิการศึก
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระบบรายงานผลการเรียน